قراردادهای خدمات انرژی (ESCO)

تاریخ انتشار : 1399/02/15

شرکت پیشران انرژی آمادگی ارائه خدمات انرژی (Energy Services) را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی EPC (Energy Performance Contract) دارا می باشد.

شرکت خدمات انرژی (ESCO)، شرکتی است که با ارائه خدمات ‌ مهندسی، طرح‌های مرتبط با بهبود عملکرد انرژی را طراحی، اجرا و (در صورت به صرفه بودن) تأمین مالی می‌کند و سپس با تضمین میزان مشخصی از صرفه جویی انرژی، اقدام به اجرای پروژه های صرفه جویی می نماید. به این ترتیب، پرداخت هزینه های پروژه از محل صرفه جویی انرژی به دست آمده و براساس توافق طرفین در دوره های مشخصی (مطابق گزارش های دوره ای M&V) صورت می پذیرد.