تاسیسات سرمایشی

تاریخ انتشار : 1399/02/22

معرفی اجزا و عملکرد سیستم سرمایشی مرکزی
هدف از به کارگیری سیستم‌های سرمایش، دفع گرما از محیط داخل ساختمان می‌باشد. یکی از روش‌های معمول برای دستیابی به این هدف استفاده از سیستم سرمایش مرکزی می‌باشد. اجزای این سیستم به اختصار عبارتند:

چیلر: در واقع این تجهیز با صرف انرژی و کار، گرما را از آب در گردش ساختمان جذب می‌کند تا آب در گردش داخل ساختمان بتواند سرمایش مورد نیاز ساختمان را تامین کند.

دو نوع اصلی چیلرها که به طور عمده مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل چیلرهای تراکمی‌و چیلرهای جذبی می‌باشند. چیلرهای تراکمی که با صرف انرژی الکتریکی این فرآیند را انجام می‌دهد ولی در چیلرهای جذبی این فرآیند با صرف انرژی حرارتی (معمولا مصرف گاز طبیعی) انجام می‌شود. چیلرهای تراکمی با توجه به نوع کمپرسور استفاده شده در آنها به ۴ دسته پیستونی، اسکرو، اسکرال و سانتریفیوژ تقسیم می‌شوند.

الکتروپمپ آبسرد چرخشی ساختمان : این پمپ‌ها برای انتقال آبسرد از چیلر و گردش آن در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فن کوئل‌ها: تجهیزاتی می‌باشند که در مقصد وظیفه تبادل حرارت بین محیط و سیال آب‌سرد چرخشی را برعهده دارند. این دستگاه‌ها می‌توانند شامل فن و کوئل آب‌سرد و یا کویل آبگرم باشند تا در فصول گرم و یا سرد سال، فرآیند انتقال حرارت را از طریق جابجایی اجباری انجام دهند. فن کوئل‌ها در انواع زمینی، دیواری و سقفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برج‌های خنک‌کن: این تجهیزات برای دفع حرارت تولید شده در سیستم، به هوای محیط بیرون مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع برج‌های خنک کننده از لحاظ سیستم دفع حرارت عبارست از : برج خنک کننده مرطوب، برج خنک کننده خشک و برج خنک کننده خشک-مرطوب

منبع انبساط: وظیفه اصلی منبع انبساط جبران آب از دست رفته سیستم و کنترل افزایش یا کاهش حجم آب در گردش سیستم بر اثر اختلاف دما است.

لوله‌ها و اتصالات: مسیرهای انتقال آب در بخش‌های مختلف سیستم را تشکیل می‌دهند.

شماتیکی از یک سیستم سرمایش مرکزی در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل ۱- شماتیک سیکل کار یک نمونه سیستم سرمایشی مرکزی

از میان راهکارهای متنوعی که برای بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات سرمایشی ساختمان‌ها وجود دارد که یکی از موثرترین و پربازده‌ترین آنها نصب سامانه‌های کنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی می‌باشد. نوع کنترل مورد استفاده در این راهکار شامل کنترل زمان کارکرد تجهیزات و همچنین کنترل بارگرمایشی ساختمان متناسب با دمای هوای بیرون ساختمان می‌باشد. تجریبات نشان می‌دهد که به کمک این راهکار، امکان صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف برق ساختمان‌ها (به ویژه در ساختمان‌های دارای کاربری منقطع) به وجود خواهد آمد. صرفه‌جویی بدست آمده به کمک این سامانه در ساختمان‌های اداری تا %۴۰ و در ساختمان‌های مسکونی تا %۱۵ برآورد شده است.