در روزهای گرم زمستان و یا در روزهای آستانه تغییر فصل ، بدلیل یکسان بودن کلکتور رفت آبگرم چرخشی شوفاژ و آبگرم دور منبع مصرفی ، بناچار آبگرم شوفاژ با دمای بالا وارد ساختمان میشود که همین امر باعث نارضایتی ساکنین و همچنین هدر رفت انرژی می شود .

برای حل این مشکل ، در مسیر رایزرهای رفت آبگرم شوفاژ اقدام به نصب شیربرقی میگردد تا در روزهایی که هوای بیرون گرم است ولی نیاز مبرم به آبگرم بهداشتی میباشد ، مسیر آبگرم شوفاژ را مسدود کند تا باعث گرمای بیش از حد در ساختمان نگردد و همچنین با سرعت بیشتری دمای آبگرم بهداشتی را تامین میگردد .

عدم تفكيك محل توليد آب گرم چرخشي در تأسيسات حرارتي باعث بروز مشكلاتي در كنترل مصارف گرمايشي (تأمين آب گرم مصرفي ـ تأمين گرمايش) ساختمان مي گردد. به عبارت ديگر در وضعيت موجود طراحي و نصب تجهيزات حرارتي در موتورخانه هاي كشور، آب گرم چرخشي (در زمستان) پس از گرم شدن از يك محل (ديگها) بصورت همزمان براي منبعهاي آب گرم مصرفي و سيستمهاي گرمايشي ارسال مي گردد.

در دوره هاي آغاز و يا خاتمه فصل سرما خصوصاً مهرماه و آبان ماه و اسفند ماه يا روزهاي گرم زمستاني بويژه در ساعتهاي مياني روز، آب گرم چرخشي با دماي پائين نياز گرمايشي ساختمان را برطرف مي نمايد. به عنوان مثال اگر دماي هواي خارج ساختمان (دماي سايه ) ۱۴ درجه سانتي گراد باشد آب گرم چرخشي با دماي  ۴۵ – ۴۰ درجه سانتيگراد قادر به تأمين دماي مطلوب (۲۴ درجه سانتي گراد) داخل ساختمان مي باشد. ولي آيا آب گرم چرخشي   ۴۵ – ۴۰ درجه سانتيگراد قادر به تأمين  آب گرم مصرفي ۴۷ درجه سانتي گراد مي باشد ؟ قطعاً جواب اين سئوال منفي است.

بدليل بروز اين مشكل، مشعلها روشن شده تا با افزايش دماي حجم عظيم آب در گردش ساختمان، آب گرم مصرفي را به دماي مطلوب برسانند. نتيجه اين امر افزايش بي مورد دماي رادياتورها و يا سایر وسايل گرمايشي ساختمان و اتلاف انرژي و علاوه بر آن عدم تثبيت درجه حرارت آسايش و ايجاد كلافگي در محيط زندگي مي باشد.

 یکی از راههای مثمر ثمر و مقرون به صرفه برای تفکیک گرمایش آبگرم مصرفی از آبگرم چرخشی ، استفاده از شیر برقی موتوری در مسیر رایزر رفت گرمایش ساختمان است.

با استفاده از شیر برقی PE 201 ( گرمارام ) با قابلیت کنترل توسط سیستم کنترل هوشمند EMS 505( گرمابان ) در :

  • زمانهایی که تامین آبگرم بهداشتی در اولویت است
  • ساعات گرم روزهای زمستان
  • روزهای آستانه تغیر فصل (ماههای ابتدایی و انتهایی دوره سرد سال )
  • زمانهای پیک مصرف آبگرم بهداشتی

میتوان مسیر آبگرم چرخشی ساختمان را مسدود نموده و تمام انرژی حرارتی را به منابع آبگرم بهداشتی انتقال داد .

در نتیجه با افزودن یک شیر برقی موتوری به سیستم می توان در زمان هایی که صرفاً نیاز به گرمایش آب مصرفی می باشد،  مسیر آبگرم چرخشی داخل ساختمان را با فرمان سیستم کنترل هوشمند موتورخانه( از خروجی چهارم سیستم) مسدود کرده و تنها آبگرم چرخشی را به طرف منابع آبگرم مصرفی ارسال نموده تا ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ونیز تامین آسایش حرارتی ساکنین ، با سرعت مناسب دمای مطلوب و مورد نیاز آبگرم مصرفی تامین گردد .

بنابراين شیر برقی تابستانی/زمستانی بسته به وضعیت آب و هوایی در حدود ۴ ماه از طول سال را فعال بوده و عملكرد مستمري دارد و در ۲ ماه عملكرد نسبي دارد و در ۶ ماه تابستان فاقد كارآيي است و عملكردي ندارد .

الف) شیر پروانه ای

ب) بلوک استقرار اجزا

ج) موتور

د) شفت اتصال موتور به شیر

و) میکروسوئیچ

هـ) برد الکترونیکی

در بعضی از موتورخانه ها در مسیر رفت یا برگشت آب گرم چرخشی منبع یک پمپ چرخشی نصب می گردد تا چرخش آب در مسیر منبع بهتر صورت پذیرد. امکان دارد این سؤال بوجود آید که با نصب این پمپ نیاز به نصب شیربرقی نمی باشد. در حالیکه اگر بیشتر دقت شود متوجه می شویم در صورتی که مسیر آب گرم چرخشی ساختمان باز باشد حتی اگر پمپ چرخشی ساختمان خاموش و فقط پمپ چرخشی منبع روشن باشد به دلیل بسته نبودن مسیر ساختمان آب گرم چرخشی از مسیرهای متفاوت به سمت ساختمان و منبع چرخشی پیدا می کند و این امر موجب اتلاف انرژی و در واقع هرز چرخیدن آب گرم چرخشی در ساختمان می گردد.

و نکته دیگر اینکه این پمپ چرخش دور منبع بر اساس ترموستات و روی یک عدد ثابت تنظیم شده که این امر باعث می شود، عملکرد پمپ به طور یکنواخت شده و حتی مواقعی که دمای آب گرم مصرفی در حد مطلوب است باز هم پمپ چرخش داشته باشد. در حالیکه با نصب شیربرقی روی رایزرهای ساختمان و سری شدن با سیستم کنترل هوشمند، عملکرد شیر برقی با توجه به هوای بیرون و منحنی حرارتی و میزان مصرف آب گرم بهداشتی     می باشد یعنی در مواقع پیک مصرف آب گرم بهداشتی و با توجه به دمای هوای بیرون جهت تأمین آب گرم مصرفی مسیر رایزرهای رفت ساختمان را کاملاً بسته و مشعل صرفاً جهت تأمین آب گرم بهداشتی روشن می گردد.

مشکلات موتورخانه های موجود جهت نصب شیربرقی :

در اکثر ساختمان ها مساحت کمی به قسمت موتورخانه اختصاص داده می شود لذا جایگزینی تجهیزات در موتورخانه و لوله کشی های مربوطه به صورت غیراصولی صورت می گیرند. فاصله نزدیک به هم رایزرها، چسباندن کلکتور به دیوار، کمترین فاصله ممکن بین دیگ و کلکتور و … مشکلاتی هستند که در صورت نیاز به نصب شیربرقی در موتورخانه مانع انجام این پروژه می گردند.

پس با توجه به نکته ذکر شده بهتر است در طراحی و محاسبات مربوط به لوله کشی از حداقل رایزر گرمایشی بر روی کلکتور رفت ساختمان و همچنین ایجاد فاصله مناسب بین تجهیزات و لوله کشی استفاده گردد.

موتورخانه با تعداد رایزرهای کم (تا ۴ رایزر) :

در صورتی که تعداد رایزرهای رفت یا برگشت آب گرم چرخشی ساختمان کم باشد، شیربرقی در مسیر رایزرها نصب می شود که این امر نیازمند شرایط فیزیکی مطلوب موتورخانه می باشد که در زیر طبق نقشه شماره ۱ به آن اشاره می گردد.

الف ) فاصله محیط بیرونی کلکتور از هر گونه مانعی حداقل ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

ب) ارتفاع رایزر گرمایشی خروجی از کلکتور رفت ساختمان حداقل ۹۰ سانتیمتر تا سقف موتور خانه باشد.

ج) حداقل فاصله رایزرهای گرمایشی از یکدیگر روی کلکتور رفت ساختمان (فاصله مرکز تا مرکز رایزرها از روی کلکتور) مطابق جدول شماره ۱ باشد:

جدول شماره ۱ :

۴

۳

۲ ½

۲

½ ۱

۱ ¼

۱

قطر رایزر گرمایشی (inch)

23

23

22

20

18

18

18

فاصله رایزرها از یکدیگر (Cm)

 

(نکته: در صورت امکان در مسیر نصب شیربرقی روی رایزرها قبل و بعد از شیربرقی، شیرفلکه نصب می گردد تا در صورت احتمال خرابی شیربرقی مجبور به تخلیه آب سیستم نگردد.)

د) طول برش روی رایزرها به منظور نصب شیر برقی باید مطابق با جدول شماره ۲ باشد:

 

 

جدول شماره ۲ :

۴

۳

۲ ½

۲

½ ۱

۱ ¼

قطر رایزر گرمایشی (inch)

13.5

12

11

9.5

21.5

21.5

فاصله برش روی رایزر (Cm)

و) حداقل طول لوله های خروجی افقی یا عمودی از دیگ تا کلکتور رفت ساختمان ۵۰ سانتیمتر می باشد.

نقشه شماره ۱ :

 

 موتورخانه با تعداد رایزرهای زیاد ( بیشتر از ۴ رایزر):

در صورتی که تعداد رایزرهای رفت یا برگشت آب گرم چرخشی ساختمان زیاد باشد، نصب شیربرقی روی رایزرها با توجه به تعداد زیاد آنها از نظر هزینه مبلغ بالایی را مشمول می گردد لذا این شرکت در راستای اصول مشتری مداری روش دیگری را تحت اجرا قرار داده است. در این روش شیربرقی روی خروجی دیگ نصب می شود. در صورتی که شیربرقی مسیر را ببندد تمام مسیرهای ساختمان و منبع آب گرم بسته می شود و با توجه به این موضوع باید یک رایزر قبل از شیربرقی جهت گرمایش منبع آب گرم تعبیه گردد. با توجه به اینکه این رایزر نزدیکترین خروجی به دیگ می باشد و فقط جهت گرمایش

منبع آب گرم می باشد بهتر است قطر رایزر کمتر از حد نیاز برآورد گردد در غیر این صورت حجم بیشتر آب چرخشی از این مسیر عبور می کند و امکان عدم سیرکوله آب گرم چرخشی در ساختمان را فراهم می نماید. این روش نیازمند شرایط فیزیکی مطلوب موتورخانه می باشد که طبق نقشه شماره ۲ به آن اشاره می گردد.

الف) حداقل طول لوله های خروجی افقی یا عمودی از دیگ تا کلکتور رفت ساختمان ۵۰ سانتیمتر می باشد.

ب) محل نصب شیر برقی بر روی لوله خروجی بین دیگ و کلکتور رفت و در میانگین حد فاصل بین لوله تامین آب گرم بهداشتی و کلکتور رفت می باشد. طول برش لوله به منظور نصب شیر برقی باید مطابق با جدول شماره ۳ باشد:

جدول شماره ۳ :

۴

۳

۲ ½

۲

½ ۱

۱ ¼

خروجی دیگ (inch)

13.5

12

11

9.5

21.5

21.5

فاصله برش روی لوله خروجی دیگ (Cm)

توجه: بند های ذکر شده در بالا مربوط به موتور خانه با یک دیگ گرمایشی می باشد. در صورتی که موتورخانه دارای ۲ دیگ یا بیشتر باشد یک لوله اتصال قبل از شیربرقی خروجی های دیگ را به هم متصل می کند و از محل میکس این لوله، یک رایزر جهت گرمایش منبع آب گرم تعبیه می گردد که در زیر طبق نقشه شماره ۲ قابل رؤیت می باشد :

نقشه شماره ۲ :

مزایا :

۱ – عدم کلافگی ساکنین در روزهای گرم زمستان یا در روزهای تغییر فصل

۲ – تامین هرچه سریعتر دمای آبگرم بهداشتی

۳ – جلوگیری از مصرف بیش از حد سوخت

ویژگیها :

۱ – حذف ضربه قوچ بدلیل تدریجی بودن باز و بست شیربرقی

۲ – دارای سیستم رسوب زدایی از روی شیربرقی

۳ – دارای امکان By Pass شدن مکانیکی

۴ – بی نیاز از تغذیه جانبی و دارای مدار محافظ

۵ – دارای سیستم محافظت از برد الکترونیکی شیربرقی در برابر جابجایی فاز یا نول