سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

تاریخ انتشار : 1399/02/18
سامانه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی سامانه‌ای است که امکان کنترل خودکار سیستم گرمایشی مرکزی ساختمان (اعم از دیگ‌ها، پمپ‌ها و دمای آبگرم بهداشتی ارسالی به ساختمان) را فراهم می‌سازد. به کمک این سامانه، کارکرد مشعل‌ها و پمپ‌ها، متناسب با تغییرات دمای هوای بیرون کنترل می‌شود تا به این وسیله شرایط آسایش حرارتی در داخل ساختمان تامین شود. به عنوان مثال این سامانه در فصول سرد سال و در ساعات اولیه روز (صبح‌ها) به دلیل پایین بودن دمای هوای بیرون، با افزایش کارکرد مشعل‌ها و پمپ‌ها، دمای موردنیاز برای تامین نیاز گرمایشی ساختمان را تامین می‌کند، اما در اواسط روز و با گرمتر شدن هوای بیرون، با کمتر روشن نمودن مشعل‌ها و پمپ‌ها، دمای آبگرم ارسالی به فن کوئل‌ها و یا شوفاژ را کاهش داده تا کلافکی ساکنین ساختمان در اثر گرم شدن بیش از اندازه داخل ساختمان جلوگیری نماید. این سامانه همچنین متناسب با تقاضای آبگرم مصرفی ساختمان، در ساعات مختلف شبانه‌روز، دمای آبگرم مصرفی را در محدوده مطلوبی حفظ می‌کند و از افت دمای آبگرم مصرفی در ساعات پیک مصرف آبگرم جلوگیری می‌نماید. سیستم کنترل هوشمند گرمایش