درباره ما

تاریخ انتشار : 1394/03/12

شرکت دانش بنیان پیشران انرژی برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ پروژه تحقیقاتی موتورخانه های هوشمند را با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت آغاز نمود. نتایج موفق اجرای پروژه تحقیقاتی در ۴ ساختمان با کاربری های مسکونی و اداری صرفه جویی %۱۸ تا %۵۸.۸ را به دنبال داشت و پیرو آن « سامانه های کنترل هوشمند موتورخانه» به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای بهینه سازی با کوتاهترین دوره بازگشت سرمایه مشخص گردید و با اطلاع رسانی اداره بهینه سازی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با استقبال عمده  ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی  مواجه  و منجر به نصب بیش از ۲۰۰۰۰ دستگاه در سراسر کشور گردید در ادامه خلاصه ای از سوابق اجرایی، جوایز ملی و آموزشی ارایه می گردد.